ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೋ 16:00

ಸ್ವಚ್ಛ +30°C
E 15 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 30 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 17 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 2 °C

ಸೋ
17:30
ಸ್ವಚ್ಛ
30°
E.gif 10
ಸೋ
23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
21°
E.gif 16
ಮಂ
05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
18°
SE.gif 6
ಮಂ
11:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
28°
NE.gif 14
ಮಂ
17:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
30°
E.gif 13
ಮಂ
23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
22°
E.gif 17

Foreca