ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ 19:30

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +22°C
SW 15 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 22 °C
ಗೋಚರತೆ: 6 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 94 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 21 °C


23:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
20°
W.gif 20

05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ
21°
W.gif 19

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
24°
W.gif 23

17:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
25°
W.gif 16

23:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
21°
W.gif 13
ಸೋ
05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
20°
SW.gif 14

Foreca