ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೋ 08:30

ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +22°C
W 6 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 22 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 61 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 14 °C

ಸೋ
11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
26°
W.gif 9
ಸೋ
17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
27°
NW.gif 5
ಸೋ
23:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
21°
N.gif 8
ಮಂ
05:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
19°
NW.gif 8
ಮಂ
11:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
27°
N.gif 4
ಮಂ
17:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
27°
S.gif 1

Foreca