ಬೆಂಗಳೂರು

ಗು 02:30

ಸ್ವಚ್ಛ +23°C
E 4 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 23 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 71 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 17 °C

ಗು
05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
22°
SE.gif 6
ಗು
11:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
29°
E.gif 5
ಗು
17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
33°
E.gif 9
ಗು
23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
25°
SE.gif 12
ಶು
05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
22°
S.gif 8
ಶು
11:30
ಸ್ವಚ್ಛ
30°
E.gif 6

Foreca