ಬೆಂಗಳೂರು

ಗು 22:30

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +27°C
SW 20 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 27 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 79 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 23 °C

ಶು
05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
22°
W.gif 16
ಶು
11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
28°
W.gif 15
ಶು
17:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
30°
W.gif 8
ಶು
23:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
24°
W.gif 12

05:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
22°
W.gif 14

11:30
ಸ್ವಚ್ಛ
28°
W.gif 15

Foreca