ಬೆಂಗಳೂರು

ಬು 23:30

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ +20°C
N 4 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 20 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 96 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 20 °C

ಗು
05:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
20°
SW.gif 3
ಗು
11:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
25°
NW.gif 1
ಗು
17:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
24°
NE.gif 2
ಗು
23:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
21°
NW.gif 3
ಶು
05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
20°
SE.gif 3
ಶು
11:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
26°
E.gif 3

Foreca