ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ 10:30

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +30°C
NW 6 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 30 °C
ಗೋಚರತೆ: 6 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 49 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 18 °C


11:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
30°
NE.gif 9

17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
28°
E.gif 2

23:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
25°
S.gif 7

05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
24°
SW.gif 5

11:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
30°
E.gif 1

17:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
28°
E.gif 7

Foreca