ಬೆಂಗಳೂರು

ಶು 13:00

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ +26°C
E 17 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 26 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 51 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 15 °C

ಶು
17:30
ಸ್ವಚ್ಛ
26°
E.gif 14
ಶು
23:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
20°
E.gif 14

05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
17°
E.gif 14

11:30
ಸ್ವಚ್ಛ
25°
E.gif 19

17:30
ಸ್ವಚ್ಛ
25°
E.gif 16

23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
19°
E.gif 13

Foreca