ಬೆಂಗಳೂರು

ಗು 11:30

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ +32°C
SW 4 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 32 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 48 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 19 °C

ಗು
17:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
32°
SW.gif 5
ಗು
23:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
28°
NE.gif 5
ಶು
05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
24°
SW.gif 3
ಶು
11:30
ಸ್ವಚ್ಛ
31°
SW.gif 3
ಶು
17:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
31°
NW.gif 9
ಶು
23:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
27°
NE.gif 9

Foreca