ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ 02:30

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ +21°C
W 7 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 21 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 86 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 19 °C


05:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
21°
W.gif 22

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
25°
W.gif 30

17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
25°
W.gif 24

23:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
22°
W.gif 21

05:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
21°
W.gif 22

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
25°
W.gif 31

Foreca