ಬೆಂಗಳೂರು

ಬು 14:30

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ +29°C
SW 9 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 29 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 46 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 16 °C

ಬು
17:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
26°
W.gif 21
ಬು
23:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
22°
W.gif 17
ಗು
05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
21°
W.gif 17
ಗು
11:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
26°
W.gif 27
ಗು
17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
26°
W.gif 21
ಗು
23:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
23°
W.gif 16

Foreca