ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂ 11:30

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ +28°C
E 7 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 28 °C
ಗೋಚರತೆ: 10 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 15 %

ಮಂ
17:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
29°
E.gif 18
ಮಂ
23:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
22°
E.gif 13
ಬು
05:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
19°
E.gif 11
ಬು
11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
28°
E.gif 24
ಬು
17:30
ಸ್ವಚ್ಛ
29°
E.gif 18
ಬು
23:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
22°
E.gif 13

Foreca