ಬೆಂಗಳೂರು

ಗು 23:30

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +20°C
E 9 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 20 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 84 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 18 °C

ಶು
05:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
19°
E.gif 3
ಶು
11:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
26°
E.gif 5
ಶು
17:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
25°
NE.gif 5
ಶು
23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
21°
E.gif 7

05:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
19°
NE.gif 5

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
25°
NE.gif 8

Foreca