ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ 02:30

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +21°C
N 7 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 21 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 89 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 19 °C


05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
20°
E.gif 4

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
23°
E.gif 4

17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
23°
E.gif 4

23:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ
20°
E.gif 6

05:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
18°
E.gif 5

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
24°
E.gif 4

Foreca