ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ 20:30

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ +25°C

ಅನಿಸುವುದು: 25 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 48 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 13 °C


23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
25°
S.gif 4

05:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
21°
SW.gif 3

11:30
ಸ್ವಚ್ಛ
28°
NW.gif 5

17:30
ಸ್ವಚ್ಛ
31°
NW.gif 4

23:30
ಸ್ವಚ್ಛ
24°
NW.gif 2
ಸೋ
05:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
21°
SW.gif 2

Foreca