ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ 02:30

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +20°C
W 6 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 20 °C
ಗೋಚರತೆ: 4 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 93 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 19 °C


11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
25°
W.gif 8

17:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
25°
W.gif 8

23:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
21°
W.gif 6

05:30
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
20°
SW.gif 7

11:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
24°
W.gif 8

17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
25°
W.gif 8

Foreca