ಬೆಂಗಳೂರು

ರ 11:30

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ +29°C
S 11 kmh

ಅನಿಸುವುದು: 29 °C
ಗೋಚರತೆ: 8 km
ಆರ್ದ್ರತೆ: 55 %
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 19 °C


17:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
29°
NE.gif 0

23:30
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
24°
SW.gif 3
ಸೋ
05:30
ಸ್ವಚ್ಛ
23°
W.gif 3
ಸೋ
11:30
ಸ್ವಚ್ಛ
31°
NE.gif 4
ಸೋ
17:30
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
31°
E.gif 2
ಸೋ
23:30
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
25°
SE.gif 5

Foreca